Sæt fokus på jeres udvikling ved kontinuerlige eller periodevise undersøgelser af jeres medarbejdere, som sikrer at I kan fokusere jeres ressourcer på det der giver mening og værdi.

Medarbejderengagement og trivselsmåling

Vi hjælper organisationer med at skabe engagerede medarbejdere.
Vi hjælper med at mobilsere og motivere ledere og medarbejdere inden undersøgelsen.
Vi skaber indsigter via engagements- eller trivselsmålinger, og sørger for at resultaterne omdannes til konkrete handleplaner som kan konverteres til positive forandringer på alle niveauer.

Arbejdsmiljø og APV

Vi hjælper med at gennemføre den lovpligtige APV (Arbejdspladsvurdering).
Vi sikrer at undersøgelsen bliver værdiskabende og kan forbedre arbejdsmiljøet, så den ikke blot bliver en administrativ øvelse.

360 graders måling af specialister

Vi hjælper med at udvikle specialister via skræddersyede 360-graders værktøjer, som matcher jeres organisations værdier og kritiske succesadfærd.
Vi fokuserer på adfærd for at identificere udviklingsområder, blindspots og styrker som kan observeres og ageres på.

Vores filosofi omkring medarbejdermålinger