Beskrivelse   |   Rapportformat   |   Pris   |   Kontakt

At kunne hjælpe den enkelte leder med egen udvikling er helt fundamentalt for virksomhedens samlede performance. 

Formålet med Leder Kompas er at give lederne et evalueringsværktøj, som måler deres ledelsesadfærd i dag og fokuserer deres fremtidige udvikling.

Hvad er et Leder Kompas?

Hvad er et Leder Kompas?

Leder Kompas er en 360 graders evaluering, hvor lederen gennemfører en selvevaluering, og yderligere får feedback fra nærmeste leder, medarbejdere, kollegaer, og eventuelt andre interessenter.

Ved at få inputs fra flere perspektiver opnår den enkelte leder en dybere indsigt i, hvordan egen ledelsesadfærd kommer til udtryk i dagligdagen.

Vores standardiserede Leder Kompas inkluderer 24 adfærdsudsagn, som berører alle sider af personaleledelse, og er baseret på nyeste forskning og stor erfaring.

Rapport og indhold

Rapporteringen er kort uden overflødige elementer og indeholder:

  • Overblik over de forskellige ledelsesområder
  • Skjulte styrker
  • Blinde vinkler
  • Score og spredning på alle adfærdsudsagn
  • Score for alle respondentgrupper
  • Primære elementer der driver medarbejdernes engagement
  • Performanceevaluering

Der er mulighed for at lave aggregeret rapport for alle ledere for at finde fælles udviklings- og træningsområder

Download rapporteksempel

Pris

Pris

Prisen på vores standardiserede Leder Kompas afhænger af hvor mange ledere der skal have lavet en rapport ad gangen.

Prisen er angivet per leder.

1-4 ledere

2500kr.

5-10 ledere

1500kr.

10+ ledere

1000kr.

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker du at købe et eller flere Leder Kompas, så er du velkommen til at kontakte os.

Emil Nicolaisen
Emil NicolaisenPartner

+45 25309210

en@hnengage.com

Jacob Høgild
Jacob HøgildPartner

+45 26225662

jh@hnengage.com