Sæt fokus på jeres udvikling ved kontinuerlige eller periodevise målinger af jeres ledere eller organisation.

Leder Kompas – Skræddersyet

Målingen er en 360-graders måling, som giver lederne et evalueringsværktøj, som måler deres ledelsesadfærd i dag, og som kan fokusere deres fremtidige udvikling. Samtidig sikres forankringen af virksomhedens ledelsesgrundlag og -principper.
  • Målingen udvikles konkret virksomheden med baggrund i eksisterende ledelsesprincipper
  • Målingen fokuserer på adfærd
  • Ledelsesadfærd evalueres for den enkelte leder af kollegaer, egen leder, medarbejdere og øvrige interessanter

Leder Kompas – Standard

En effektiv 360-graders ledermåling, som giver lederne et evalueringsværktøj omkring egen ledelsesadfærd. Målingen er baseret på nyeste forskning og stor erfaring, og vi ved den skaber kostbare indsigter. Den giver et solidt fundament for ledernes og organisationen fremtidige udvikling.
  • Stadardiseret måling, som bygger på stor erfaring og nyeste forskning
  • Målingen fokuserer på adfærd
  • Ledelsesadfærd evalueres for den enkelte leder af kollegaer, egen leder, medarbejdere og øvrige interessanter
LÆS MERE

Bestyrelsesevalueringer

Effektiviteten af bestyrelserne måles og vurderes for at identificere de mest nødvendige udviklingsområder.
Der stilles spørgsmål til formand og bestyrelsesmedlemmerne om de faktorer vi ved har stor betydning for en velfungerende bestyrelse.