Optimer jeres kunders oplevelse og kunderejsen og opnå både kommercielle effekter med øget fastholdelse, livtidsværdi og forbedret salgstilgang, og organisatoriske effekter med mere effektive og efficiente processer samt større medarbejderengagement.

Kundetilfredshedsundersøgelse

Vi sikrer, at I kender kundernes overordnede tilfredshed og loyalitet og kan følge udviklingen over tid og dermed effekten af konkrete udviklingsinitiativer.
Vi hjælper jer med at identificere de strategiske indsatsområder, som I bør prioritere for at forbedre kundernes oplevelse.
Vi sørger for, at I afdækker jeres eksisterende styrker og udviklingsområder, og faciliterer udvikling og design af konkrete aktiviteter, initiativer og handlinger, som udvikler kundeoplevelsen.

Kunderejsen (Customer Journey)

Arbejdet med at forstå jeres ydelser og service med udgangspunkt i kundernes livsverden og opgaver er afgørende for at skabe en kundeorienteret kultur og organisation.
Kunderejsen er et effektivt værktøj, men effektiv implementering kræver brede kompetencer og erfaring både med kortlægning, analyse og forståelse af kundernes rejse samt efterfølgende design og implementering af kunderejsen som tilgang i organisationen.
I arbejdet med kunderejsen kombinerer vi erfaring, kompetencer og viden om både kunder, organisatoriske processer og forandringsledelse samt facilitering af interne udviklings- og optimeringsprocesser.

Tilfredshed med kontaktpunkter

Afdækning af kundernes tilfredshed og oplevelse i konkrete kontaktpunkter er med til at fokusere arbejdet med at skabe kundeorientering og sikrer, at vi fokuserer på det, der er relevant og vigtigt for kunderne i kontaktpunktet.
Når fokus er orienteret mod enkelte, centrale kontaktpunkter, driver det i høj grad udvikling af lean processer, rette kommunikation og udvikling af kundefokuseret medarbejderadfærd.
Arbejdet med kundeoplevelsen i det enkelte kontaktpunkt styrker eksekvering og udvikling, fordi det øger ejerskabet og er mere nærværende og operationelt for både ledere og medarbejdere.