Helt ny undersøgelse viser, at vores mentale sundhed er under pres!

Coronakrisen er en verdensomspændende sundhedskrise, som har store økonomiske, politiske og samfundsmæssige implikationer, hvor vi endnu ikke kender omfanget og konsekvenserne.

Arbejdspladserne er nødt til at tilpasse sig omstændighederne, hvorfor mange medarbejdere har oplevet ændringer i arbejdsgange, på arbejdspladserne og i det kollegiale samvær.

Da vi ikke tidligere har oplevet en tilsvarende krise, kender vi ikke effekten på medarbejdernes trivsel og mentale sundhed, og der er meget begrænset viden om de organisatoriske og ledelsesmæssige implikationer, samt implikationerne for de enkelte medarbejdere. Derfor har Bilendi og Human Engage i fællesskab ønsket at afdække krisens påvirkning på medarbejderes mentale sundhed og trivsel.

Formålet med undersøgelsen er derfor at afdække, hvordan den mentale sundhedstilstand er blandt medarbejdere i Danmark. Konsekvenserne af Coronakrisen ses ikke blot på et samfundsmæssigt plan, men bliver tydelige hos den enkelte, når hverdagen og arbejdslivet ændrer sig grundet de omfattende restriktioner.

Undersøgelsen er gennemført fra den 27. november til den 5. december 2020, og resultaterne skal derfor anskues i en kontekst, hvor der på den ene side var udsigt til vacciner i det nye år, og på den anden side var viden om opståede mutationer i England, Sydafrika og Brasilien. Derudover var nedlukningen fra d. 17. december ikke offentliggjort.

I alt har en repræsentativ stikprøve for den beskæftigede danske befolkning på 1001 personer besvaret undersøgelsen.

I rapporten får du blandt andet svar på:

  • Hvordan er vores mentale sundhed helt generelt?

  • Er nogle befolkningsgrupper mere udsat end andre?

  • Hvordan oplever medarbejderne deres arbejde sammenlignet med før Coronakrisen?

  • Hvad er de største udfordringer ved at arbejde hjemmefra?

  • Hvor mange dage vil vi arbejde hjemmefra, hvis vi selv kunne bestemme?

  • Hvordan opleves det stigende antal af digitale møder?

Loading...