Coronakrisen er en verdensomspændende sundhedskrise, som har store økonomiske, politiske og samfundsmæssige implikationer, hvor vi endnu ikke kender omfanget og de fulde konsekvenser. Med nedlukning af store dele af økonomien, har den også haft en stor indvirkning på vores arbejdspladser og måder at arbejde og interagere på.

Da vi ikke tidligere har oplevet en tilsvarende krise, kender vi ikke effekten på medarbejdernes trivsel og mentale sundhed, og der er meget begrænset viden om de strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige implikationer. Derfor har vi i fællesskab med CfL ønsket at afdække krisens påvirkning af medarbejderes mentale sundhed.

Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan den mentale sundhedstilstand er blandt hjemsendte og hjemmearbejdende medarbejdere under Coronakrisen, samt hvordan den mentale sundhed har udviklet sig fra tiden før krisen.

Der er gennemført en undersøgelse blandt ca. 2500 medarbejdere i 25 danske organisationer.

Undersøgelsen er gennemført fra den 13. maj til den 25. maj 2020, og resultaterne skal derfor anskues i en kontekst, hvor den første ‘nervøsitet’ om Coronakrisen havde toppet, men hvor mange medarbejderes arbejdsdag i høj grad stadig var præget af Coronakrisens implikationer – herunder med højere grad af hjemmearbejde.

I rapporten får du blandt andet svar på:

  • Har vores mentale sundhed været påvirket af Coronakrisen?

  • Er mænd mere påvirkede end kvinder?

  • Arbejder vi ligeså effektivt hjemmefra, som på vores arbejdsplads?

  • Spiller alder og størrelsen på ens husstand en rolle?

  • Hvordan har virksomhederne håndteret krisen, ifølge medarbejderne?

  • Hvad kan ledere gøre for sikre medarbejdernes mentale sundhed  i krisetider?