Betydeligt fald i den mentale sundhed efter et år med corona

Coronakrisen har i høj grad påvirket vores dagligdag og arbejdsliv, og disse omstændigheder har vi tilpasset os i over et år. Men hvad betyder det, at vores hverdag har ændret sig – og kontinuerligt bliver ved med det? Vi har ikke tidligere stået i en lignende situation, hvorfor det er er vigtigt med et indblik i de konsekvenser, coronakrisen bringer med sig, også i forbindelse med mental sundhed på arbejdspladsen.

Nye arbejdsgange, øget digitalisering og afstand til både arbejdsplads og kolleger, afspejler dette sig i vores trivsel og mentale sundhed. Derfor har vi i fællesskab med CfL ønsket at se på krisens påvirkning af mental sundhed for danskere i arbejde.

Formålet med undersøgelsen er derfor at afdække den mentale sundhedstilstand i organisationerne, og derefter se på udviklingen i relation til tidligere resultater. Denne undersøgelse giver en værdifuld indsigt i udviklingen af trivslen på arbejdspladserne, fordi vi både har data fra inden coronakrisen og begyndelsen af coronakrisen, samt nu, et år senere.

Undersøgelsen er gennemført blandt 3879 medarbejdere fra 20 større danske organisationer i perioden fra d. 5. februar til d. 23. februar 2021.

Resultaterne skal derfor anskues i en kontekst, hvor krisen har varet i snart et år. Det betyder på den ene side, at vi har haft tid til at vænne os til de nye arbejdsgange – på den anden side har vores savn og mangler ift. kolleger og et normalt arbejdsliv nu varet meget længe.

I rapporten får du blandt andet svar på:

  • Hvordan har den mentale sundhed har udviklet sig siden tiden inden coronakrisen?

  • Hvilke grupper er mest udsatte?

  • Spiller anciennitet, sammensætningen af husholdningen eller ens personlighedstype en rolle?

  • Hvordan har arbejdsmængden ændret sig for medarbejdere og ledere?

  • Hvad savner vi mest i vores arbejdsliv?

  • Hvad er ledernes største udfordringer?

Loading...