Rapport: Organisering, præferencer og effekter af det hybride arbejdsliv

Ansatte har fået nye krav og forventninger til deres arbejdsplads, som i høj grad kan imødekommes gennem et hybridt og fleksibelt arbejdsliv. Derfor er det relevant for arbejdspladser og ledere at have øget kendskab til hybridarbejdet som arbejdsform.

Af disse grunder har CfL og Human Engage i fællesskab ønsket at afdække hybridarbejdets organisering og effekter på det faglige og personlige plan.

Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan organisationer aktuelt organiserer sig, hvordan det fungerer, samt hvad de ansattes behov, ønsker og krav er fremadrettet. Resultaterne giver databaseret viden, der kan hjælpe med at praktisere hybridledelse og -arbejdet på en velfungerende måde.

Vil I have del i de positive effekter af hybridarbejdet? Vi kan hurtigt og let hjælpe jer.

I rapporten får du blandt andet svar på:

  • Hvordan har den mentale sundhed har udviklet sig siden tiden inden coronakrisen?

  • Hvor mange hjemmearbejdsdage bliver der efterspurgt?

  • Hvornår fungerer hybridarbejdet godt?

  • Hvad er de største fordele og udfordringer ved hybridarbejdet?

  • Er der forskel på hybridarbejdet i offentlige og private organisationer?

  • Hvad er ledernes største udfordringer ved hybridledelse?