“Leaders can better cope with uncertainty…by continually collecting information as the crisis unfolds and observing how well their responses work.”

McKinsey & Company, Leadership in Crisis – Marts 2020

Ved I hvordan jeres medarbejdere har det, når de sidder derhjemme?

En ny virkelighed er en realitet i det danske erhvervsliv. Hvis ikke for altid, så i en længere periode. Medarbejdere oplever en høj grad af usikkerhed og utryghed. Bliver de fyret eller ”bare” hjemsendt? Overlever deres arbejdsplads?

Samtidig skal mange omstille sig til en hverdag med hjemmearbejdsplads, hvor børnepasning, nye IT-systemer, begrænset kontakt til kollegaer og ledelse, samt nye arbejdsmæssige prioriteringer skal gå op i en højere enhed.

Disse forandringer har en stor psykisk effekt, og det kan være svært for den enkelte leder at vide, hvordan medarbejderne har det, og hvad de har brug for, når al kommunikation og interaktion foregår virtuelt.

  • Føler medarbejderne sig trygge?

  • Føler medarbejderne sig isoleret?

  • Er der tilstrækkelig kommunikation?

  • Er prioriteterne kendte?

  • Oplever medarbejderne gennemsigtighed fra ledelsen?

  • Besidder medarbejderne de rigtige kompetencer?

Trivselsbarometer i krisetider

Vi har udviklet et trivselsbarometer, som er et simpelt og effektivt værktøj, der giver jeres virksomhed opdateret indsigt i medarbejdernes trivsel. Udbyttet er konkret viden, som understøtter ledernes arbejde med at hjælpe medarbejderne i den nye arbejdssituation.

Barometeret måler på en række essentielle parametre baseret på forskning og erfaring. Det kan benyttes for hele virksomheden eller af den enkelte leder i en afdeling eller et team.

Download salgsoplæg

Hurtig, simpel og effektiv måling

Eksempel på gennemførelse

Simpel tilgang med gennemskuelig pris

Trivselsbarometret kan bruges efter jeres behov på alle niveauer i organisationen. Det kan eksempelvis være på tværs af hele organisationen, i én afdeling eller i ét team.

Prisen for Trivselsbarometret afhænger af antal ‘enheder’ / ledere, hvor I ønsker en separat rapport.

Prisen er således uafhængig af antallet af medarbejdere i hver enhed.

Der betales for én måling i én ‘enhed’. En enhed kan være hele virksomheden, eller en afdeling i virksomheden. Hver ‘enhed’ modtager en rapport.

Antal enheder Pris per enhed Samlet pris
1 enhed DKK 2.500,- DKK 2.500,-
2 enheder DKK 2.300 DKK 4.600,-
3 enheder DKK 2.100,- DKK 6.300,-
4 enheder DKK 1.900,- DKK 7.600,-
5 enheder DKK 1.700,- DKK 8.500,-
6 enheder DKK 1.500,- DKK 9.000,-

Herefter DKK 1500,- per yderligere enhed

Priser er angivet i DKK eksklusiv moms

Bestil eller hør mere om Trivselsbarometret

Ønsker du at høre mere om, eller bestille trivselsbarometret, kontakt venligst Emil Nicolaisen på telefon 25 30 92 10 eller mail en@hnengage.com

Kontakt