Om os

Vi er dedikerede og engagerede i at levere ydelser, som er med til at skabe varige forandringer i de organisationer vi arbejder med. Vi har mange års erfaring med at designe og gennemføre forskellige typer af undersøgelser med det fokus at omsætte resultaterne til konkrete udviklingsinitiativer.

Arbejdet med organisationsudvikling, forretningsudvikling og kommerciel udvikling starter med at have det rette datagrundlag og vigtige indsigter.

Derfor tager vi udgangspunkt i at skabe viden og forståelse gennem både kvalitative metoder (dybdeinterview, etnografi, med videre) og kvantitative metoder. Vores arbejde tager blandt andet udgangspunkt i kundetilfredshedsundersøgelser, kortlægning af kunderejsen (customer journey), trivselsmålinger og engagementsundersøgelser, diversitets- og inklusionsundersøgelser, 360-graders ledermålinger og specialistmålinger.

Vores værdier

Mød os

Emil Nicolaisen
Emil NicolaisenPartner

+45 25309210

en@hnengage.com

Emil beskæftiger sig primært med at skabe indsigter hos organisationers medarbejdere, ledere eller kunder og omsætte disse til konkrete tiltag, der kan øge engagementet hos den enkelte.

Ved at måle på menneskers adfærd og attitude kan man identificere, hvor det giver mest mening at fokusere organisationens ressourcer.

Målinger skal ikke ses som et mål i sig selv, men erfaring siger, at det er et yderst effektivt redskab til at skabe fokus og basere sine beslutninger på fakta fremfor overbevisninger. Herudover er det et essentielt værktøj, som sammen med dialog kan udvikle mennesker og organisationer.

2019 –               Partner, Human Engage ApS


2018 – 2019      Senior Business Analyst, People & Performance A/S


2017 – 2018      Business Analyst, People & Performance A/S


2016 – 2017      Coach & ejer, EN-Coaching


2012 – 2016      Controller & analytiker, Aarhus Universitetshospital

Jacob Høgild
Jacob HøgildPartner

+45 26225662

jh@hnengage.com

Jacob er optaget af, hvordan vi opnår værdifulde indsigter og omsætter dem til reelle og varige forandringer i samarbejde med medarbejdere og ledere.
Væsentlige og valide indsigter er fundamentet for organisations- og forretningsudvikling, fordi det sikrer vores forståelse. Derfor er det helt afgørende, hvordan vi designer og gennemfører undersøgelser, så vi fokuserer på det relevante og samtidig måler korrekt.

Den rette forståelse sikrer udgangspunktet, men det kræver motivation og kompetencer hos det enkelte individ i organisationen at sikre forandringer. Derfor har vi fokus på at mobilisere, involvere og motivere organisationen ved opstart af projekter, så vi forankrer udvikling og eksekvering på strategi ved det enkelte menneske.

2019 –               Partner, Human Engage ApS


2015 – 2019      Director of Business Research, People & Performance A/S


2008 – 2015      Partner, Wilke A/S


2006 – 2007      Senior Konsulent, Wilke A/S


2003 – 2005      Research Konsulent og Projektleder, Wilke A/S

Henrik Kjærgaard Clausen
Henrik Kjærgaard ClausenPartner

+45 28101180

hkc@hnengage.com

Henriks primære fokus er at bruge sin viden fra både erhvervslivet og analysebranchen til at forstå kundens behov og finde den optimale løsning til enhver given udfordring.

Det er vigtigt at skabe let implementerbare anbefalinger, så vores kunder har den bedste mulighed for at gennemføre disse, og dermed udvikle sig som organisation. Ved at fokusere på det konkret målbare finder vi værdifuldt potentiale, som herefter kan forfølges.

Erfaring fra erhvervslivet på ledelsesniveau giver ikke bare teoretisk, men også praktisk forståelse for vores kunders behov og udfordringer. En given opgave er ikke løst, førend kunden er tilfreds, og denne form for dedikation er kendetegnende for Human Engage.

2020 –               Partner, Human Engage ApS


2017 – 2019      Partner og direktør, Hydrive ApS


2016 – 2017      Adm. direktør og Partner, BIM Dimensions ApS


2014 – 2019      Ejer, TenBirds


2008 – 2014      Director Emerging Markets og PA til ejerleder, Oase Outdoors


2005 – 2008      Research Director, Wilke A/S


2002 – 2005      Konsulent og Seniorkonsulent, Wilke A/S

Caroline Stadsbjerg
Caroline StadsbjergErhvervspsykolog

+45 22928479

cas@hnengage.com

Caroline anvender sit kendskab til de bagvedliggende psykologiske mekanismer i både organisationer og mennesker til at skabe bæredygtige forandringer og øge trivsel.

For at udvikle og igangsætte den mest velfungerende forandringsproces kræver det kendskab til organisationens aktuelle tilstand, og med målingerne som værktøj, bliver det muligt at få dette indblik. Vi tilpasser derfor både undersøgelserne og de efterfølgende anbefalinger til den enkelte, for at sikre de mest optimale resultater.

Psykologien giver en unik mulighed for at få en dybere forståelse for resultaterne, hvorfor vi herigennem kan hjælpe organisationerne med at igangsætte og gennemføre konstruktive forandringsprocesser.

2021 –              Erhvervspsykolog, Human Engage ApS


2017 – 2019    Cand.psych, Aarhus Universitet


2018                 Mindfulness på arbejdspladsen – fokus på stress, At Work


2017                 Mindfulnessinstruktør, At Work


2014 – 2017     Bachelor, psykologi, Aarhus Universitet

Anders Kjærgaard
Anders KjærgaardKonsulent

+45 61551995

ank@hnengage.com

Anders bruger sit kendskab til forretningsmekanismer til at binde undersøgelser sammen med handling og ideer. På den måde skabes en holistisk tilgang, hvor resultater, analyse og konklusioner altid vil pege i den mest effektive og værdiskabende retning.

Ved at basere organisationsstrategier på konkret viden, bliver det muligt at identificere de mest ideelle prioriteter og tiltag med størst effekt. Derfor kræves der et velfungerende analysearbejde, samt stærke formidlingsevner. Resultaterne skal både tolkes og oversættes i et forståeligt sprog, således at de kan give bedst mulig værdi til organisationen.

Des større indsigt målingerne giver os, des lettere er det at udvikle relevante strategier til organisationernes videre arbejde, og dermed skabe varig forandring.

2021 –              Konsulent, Human Engage ApS


2019 – 2021   Kandidat, International Business and Management, Syddansk


2016 – 2019   Bachelor, Market and Management Anthropology, Syddansk Universitet


Karl Amadeus Finson Hansen
Karl Amadeus Finson HansenSoftwareudvikler

+45 25794704

jbp@hnengage.com

Karl beskæftiger sig med den bagvedliggende teknologi i undersøgelser og databehandling. Det betyder, at han sørger for velfungerende digitale løsninger og korrekt behandlet data, så vi når frem til de korrekte resultater på den hurtigste og smarteste måde.

Når softwaren i både undersøgelsessystemer og databehandlingen bliver automatiseret, sikres kvalitet og optimering af organisationens arbejdsgange. De bagvedliggende mekanismer er dermed grundlag for veludførte undersøgelser, hvor vi får så meget som muligt udbytte, med så lidt energi som muligt.

Det dedikerede fokus på optimalt fungerende teknologi, betyder at vores løsninger altid er sikre, brugervenlige og resultatorienterede.

2021 –                Softwareudvikler, Human Engage ApS


2021 –                Kandidat i Software Engineering, Syddansk Universitet


2017 – 2021      Bachelor i Software Engineering, Syddansk Universitet


Liselotte Mosbæk
Liselotte MosbækErhvervspsykolog og Associeret Partner

+45 29891717

lm@hnengage.com

Liselotte har særligt fokus på designet og gennemførelsen af analyser, som man har lyst til at bruge til noget. Det stiller krav til både forarbejdet, selve analysens indhold og den efterfølgende tolkning og ibrugtagning.

At ‘godt begyndt er halvt fuldendt’ er i sandhed rigtigt, også her. Derfor er standardløsninger kun relevante i meget begrænset omfang. Analyserne skal tilpasses den enkelte organisation og den konkrete kontekst, dog uden at det går ud over pålidelighed og kvalitet. Det er vi garanter for.

Erhvervspsykolog og Associeret Partner, Human Engage ApS


Seniorkonsulent, People & Performance


Chefkonsulent, Ankerhus A/S


Partner og medstifter, VIA Design (Service Design)


Principal Consultant, PA Consulting Group