Sæt fokus på jeres udvikling gennem kontinuerlige eller periodevise undersøgelser af jeres medarbejdere. Sådan sikrer I, at jeres ressourcer bliver anvendt der, hvor det giver mest mening og værdi hos jer.

Medarbejderengagement og trivselsmåling

Medarbejderengagement og -trivsel leder til større innovation, bedre samarbejde og mindre fravær samt bedre fastholdelse og tiltrækning. Derfor er det relevant for enhver organisation at fokusere på dette.
Vi hjælper med at mobilisere og motivere både ledere og medarbejdere inden undersøgelsen, sikrer adgang til relevante indsigter, og sørger derudover for at resultaterne omdannes til konkrete handleplaner, som kan skabe positive forandringer på alle niveauer.

Arbejdsmiljø og APV

Vi hjælper med at gennemføre den lovpligtige APV (Arbejdspladsvurdering) via den effektive og dynamiske 3-trins APV.
En APV bør ses som en værdiskabende undersøgelse, der skal medvirke til at forbedre arbejdspladsen – ikke blot en administrativ øvelse.
Vi sikrer, at det ikke bare bliver en pligt uden effekt, men et konstruktivt værktøj, der giver jer vigtige indsigter i bl.a. arbejdspladsens psykiske og fysiske miljø, som herefter kan blive udgangspunkt for fremtidig udvikling.

360-graders måling af specialister

Med afsæt i organisationens værdier, skaber vi specifikke 360-graders værktøjer, som kan skræddersyes direkte til jer.
Ved at fokusere på observerbar adfærd bliver det muligt at identificere udviklingsområder, blindspots og styrker, som herefter kan ageres på. Med alle perspektiver i betragtning sikrer dette en valid og fyldestgørende indsigt, som kan anvendes til at udvikle specialister af højeste kvalitet.

Vores filosofi omkring medarbejdermålinger