Få markedsindsigt til at tage de bedste forretningsmæssige beslutninger gennem kendskabs-, image- og markedsundersøgelser. Med vores store erfaring, ressourcer og specialistkompetencer hjælper vi  med design, gennemførelse og implementering.

Markedsanalyse

Opnå de bedste forudsætninger for at tage kompetente og strategiske beslutninger på baggrund af relevant markedsindsigt.
Med den rette analyse bliver det muligt at se både potentiale og risiko for organisationen, og dermed ens egen position i et ellers komplekst marked.
Markedet ændrer sig konstant, hvorfor det vil være optimalt at foretage jævnlige markedsundersøgelser for et konstant overblik og et altid opdateret grundlag for forretningsbeslutninger.
markedsindsigt

Kendskabsundersøgelse

markedsindsigt
Bliv bekendt med både eksisterende og potentielle kunders kendskab til markedet, organisationen og jeres produkter eller services, for at styrke jeres position.
Det giver samtidig overblik over konkurrenterne og indsigt i kundernes prioritering og behov.
Vi sikrer et optimalt design, praktisk gennemførelse af undersøgelsen, samt værktøjer og rådgivning til at omsætte denne viden til konkret handling.

Imageanalyse

Få indsigt i, hvorvidt der er en uoverensstemmelse med organisationens ønskede image og egentlige image. Har forbrugerne en anden opfattelse af jer end I har internt?
Denne viden er essentiel ift. at sikre, at kunderne har et positivt syn på organisationen, hvilket leder til flere potentielle kunder og værdifuld omtale.
Vi tilpasser undersøgelsen specifikt til jeres organisation for at opnå den vigtigste og mest relevante viden.