Beskrivelse   |   Rapportformat   |   Pris   |   Kontakt

At kunne hjælpe den enkelte leder med egen udvikling er helt fundamentalt for virksomhedens samlede performance.
Formålet med lederkompasset er at give lederne et evalueringsværktøj, som måler deres aktuelle lederadfærd, og dermed skaber retning for den fremtidige udvikling.

Hvad er et lederkompas?

Hvad er et lederkompas?

Lederkompasset er en 360-graders evaluering, hvor lederen gennemfører en selvevaluering, og yderligere får feedback fra nærmeste leder, medarbejdere, kolleger og eventuelt andre interessenter.

Med inputs fra flere forskellige perspektiver skaber det en kompleks og nuanceret forståelse for den enkelte leder, og hvordan dennes ledelsesadfærd kommer til udtryk i hverdagen.

Vores standardiserede lederkompas inkluderer 24 adfærdsudsagn, som berører alle områder af personaleledelse, og er baseret på nyeste forskning samt mange års erfaring på området.

Rapport og indhold

Rapporteringen holdes kort og relevant uden overflødige elementer og indeholder:

  • Overblik over de forskellige ledelsesområder
  • Skjulte styrker
  • Blinde vinkler
  • Score og spredning på alle adfærdsudsagn
  • Score for alle respondentgrupper
  • Primære elementer der driver medarbejdernes engagement
  • Performanceevaluering

Der er mulighed for at lave en aggregeret rapport for alle ledere for at finde fælles udviklings- og træningsområder.

Download rapporteksempel

Pris

Pris

Prisen på vores standardiserede lederkompas afhænger af, hvor mange ledere, der skal have lavet en rapport ad gangen.

Prisen er angivet per leder.

1-4 ledere

2500kr.

5-10 ledere

1500kr.

10+ ledere

1000kr.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du at købe et eller flere lederkompas, så er du velkommen til at kontakte os.

Emil Nicolaisen
Emil NicolaisenPartner

+45 25309210

en@hnengage.com

Jacob Høgild
Jacob HøgildPartner

+45 26225662

jh@hnengage.com