Sæt fokus på jeres udvikling ved kontinuerlige eller periodevise målinger af jeres ledere eller organisation.

Lederkompas – Skræddersyet

Ved at måle på den aktuelle lederadfærd, bliver det muligt at fokusere på den fremtidige udvikling. Når lederkompasset bliver skræddersyet til den enkelte organisation, bliver det samtidig muligt at inkorporere organisationens eget ledelsesgrundlag, værdier og principper.
  • Undersøgelsen udvikles specifikt til virksomheden med baggrund i de eksisterende ledelsesprincipper
  • Undersøgelsen fokuserer på observerbar adfærd
  • Ledelsesadfærd evalueres for den enkelte leder af kolleger, egen leder, medarbejdere samt øvrige interessenter

Lederkompas – Standard

Den standardiserede udgave af lederkompasset er baseret på den nyeste forskning samt mange års erfaring, og er fungerer derfor som en effektiv 360-graders ledermåling. Med inputs fra flere forskellige perspektiver, skaber det en kompleks og nuanceret forståelse for den enkelte leder.
  • Standardiseret undersøgelse som bygger på den nyeste forskning samt mange års erfaring
  • Undersøgelsen fokuserer på observerbar adfærd
  • Ledelsesadfærd evalueres for den enkelte leder af kolleger, egen leder, medarbejdere samt øvrige interessenter.
LÆS MERE

Bestyrelsesevalueringer

Bestyrelsens effektivitet måles og vurderes, for at identificere de mest nødvendige udviklingsområder med størst muligt potentiale. Undersøgelsen indeholder spørgsmål om de faktorer, som har stor betydning for en velfungerende bestyrelse, og udsendes til både formand og bestyrelsesmedlemmerne.