RandersBolig har ét mål: At skabe tilfredse beboere. For kontinuerligt at gøre dette, kræver det beboernes egne input, således at hver af de syv boligorganisationer kan imødekomme beboernes behov og ønsker. Derfor har RandersBolig valgt at gennemføre en beboerundersøgelse, så retningen på den fortsatte udvikling bliver sat af beboerne selv.

❝ Det var vigtigt for os, at vi kom hele vejen rundt i RandersBolig, da vi har meget forskellig beboerkontakt, alt efter om vi arbejder i driften, boligbutikken, forvaltningen osv. Ved at inddrage alle teams kunne vi stille vores beboere relevante spørgsmål, hvor svarene efterfølgende kunne bruges konkret til at udvikle vores beboerservice. ❞

Pia Camin, kommunikationskonsulent hos RandersBolig

Denne beboerundersøgelse giver dermed:

  • Indsigt i beboernes behov, samt styrker og udfordringer for organisationen

  • Reelt input der medvirker til at sætte retningen for fremtidige tiltag og udviklingen i RandersBolig

  • Et benchmark for fremtidige undersøgelser, hvor effekten af diverse tiltag kan måles

Tilbage til kundecases