CfL – eller Center for Ledelse – bidrager med rådgivning, kompetenceudvikling og netværk til sine medlemmer. Det betyder, at CfL altid sikrer ny viden og nye værktøjer, så medlemmerne kontinuerligt kan udvikle sig på baggrund af valide data og opdateret teori.

I den forbindelse har vi derfor udviklet et evalueringsværktøj til ledergrupper, som skal hjælpe med at gøre ledergrupperne mere effektive og velfungerende, grundet det store potentiale, der ikke altid bliver udnyttet. Evalueringsværktøjet er blevet udviklet på baggrund af relevant teori og erfaring, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt CfL’s egne medlemmer. Dette sikrer det mest optimale og relevante værktøj, samt et validt benchmark for ledergrupper.

❝ Når vi skal rådgive om udvikling af ledergrupper, er det vigtigt for os at kunne bidrage med et professionelt og validt evalueringsværktøj til disse ledergrupper. Derfor var det vigtigste for os i dette projekt tillid til vores samarbejdspartner.

Human Engage var et naturligt valgt af samarbejdspartner, da vi tidligere har samarbejdet med stor succes, og da de besidder en solid erfaring og et teoretisk stærkt grundlag. Efter en introduktion til vores ønsker tog Human Engage styring på projektet, og inddrog os løbende i forslag, udvikling og eksekvering. Resultatet er blevet et velfungerende evalueringsværktøj, som vi benytter ved udvikling af ledergrupper – noget vi er stolte over at kunne anvende blandt vores medlemmer og kunder i CfL. ❞

Anja Neiiendam, Direktør i CfL

Ledergruppeundersøgelsen kan således:

  • Give indsigt i ledergruppernes arbejde, erfaringer, udfordringer og prioriteter

  • Fungere som evalueringsværktøj i fremtiden for CfL’s medlemmer

  • Medvirke til at skabe fokus på ledergrupper og udvikling af disse

Tilbage til kundecases